Samsara Ayurweda & Wellness Център

Samsara Ayurweda & Wellness Център

Аюрведа е „чисто“ знание, тя представлява наука за живота. Различава се коренно от други медицински науки, защото отчита, че всеки човек притежава уникални характеристики – както физически, така и личностни. Аюрведа признава факта, че всеки човек е неповторим. Тази древна наука не разглежда хората само в техните физически и психически измерения. Тя отчита всички аспекти, характеризиращи човека – духовен, емоционален, интелектуален, поведенчески, физически, социален, екологичен и вселенски.Аюрведа е „чисто“ знание, тя представлява наука за живота. Различава се коренно от други медицински науки, защото отчита, че всеки човек притежава уникални характеристики – както физически, така и личностни. Аюрведа признава факта, че всеки човек е неповторим. Тази древна наука не разглежда хората само в техните физически и психически измерения. Тя отчита всички аспекти, характеризиращи човека – духовен, емоционален, интелектуален, поведенчески, физически, социален, екологичен и вселенски.

Аюрведа подчертава необходимостта от постигането и поддържането на добро здраве. Тя набляга върху предотвратяване на дисбалансите, които водят до заболявания и възприема комплексен подход към превенцията и лечението на болести. Аюрведа се стреми да изцели и подмлади тялото, ума и духа чрез правилен начин на живот и начин на хранене, отчитайки и влиянието на сезоните.

Красотата на тази наука се крие в това, че вярва в естественото изцеление. Основните принципи в аюрведичните текстове са също толкова валидни днес, както по времето, когато са създадени. Древното познание по Аюрведа се е предавало през вековете като цялостна наука, която е еволюирала, за да посрещне нуждите на различните епохи,  а същевременно стриктно е следвала основните си принципи.

Аюрведа ни учи как да поддържаме съвършено равновесие в живота. Елате и изживейте Аюрведа заедно с нас в център „Самсара“, за да опознаете по-добре своето тяло и своя ум и да разберете как да бъдете здрави – не само физически, но и психически. Дори това да е едва първата Ви среща с нас, ние Ви гарантираме, че със сигурност няма да е последната.

Самсара Ayurweda & Wellness Център е създаден да подпомага своите клиенти и приятели при прехода им към здравословен и пълноценен начин на живот. Повече за центъра може да научите на web сайта тук: www.samsarabg.com